Termeni şi condiţii

Politica de confidențialitate

(data intrării în vigoare 23 martie 2020)

Sc Expres Catering SRL este conștientă de importanța și acordă atenție deosebită protecției datelor Dvs. personale.

Societatea noastră urmărește respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal: Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legea 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Din acest motiv depunem toate eforturile ca prin prezenta Politică de confidențialitate să vă prezentăm modul în care societatea
noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal.

De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Dacă actualizăm Politica de confidenţialitate, vă vom informa cu privire la schimbările pe care le considerăm esenţiale, trimiţându-vă un e-mail, atunci când este cazul. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate.

Vă rugăm, să citiți Politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele: SC Expres Catering
SRL este persoană juridică de drept român, cu sediul social în str. Brates nr. 48, Ghiroda, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J35/3863/2005, având cod de înregistrare fiscală 18189191.

În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail office@quicklunch.ro, unde vă stăm la dispoziție și vă răspundem cu plăcere.

Când și cum livrăm?

Comenzile pot fi date telefonic, online sau direct la agentul din zona dumneavoastră între orele 9 și 15:30 cu cel puțin o zi înainte de livrare(pentru ziua de luni comenzile se vor da vineri până la ora 15:30).

Livrările se realizează pe raza localității Timișoara.Comandă minimă de 20 RON/zi pentru localitățile Timișoara, Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata Vii, Dudeștii noi, Giroc.Pentru celelalte localități din județul Timiș vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@quicklunch.ro sau telefonic la numărul de telefon 0256 386 075.

Prețurile afișate pe webshop conțin TVA și sunt finale (nu se mai adaugă taxă de ambalaj/transport, etc.).

Comenzile lansate prin acest webshop vor fi prelucrate, pregătite și livrate de personalul Quick Lunch. Livrările se realizează prin flota proprie de mașini între orele 9 și 14 de luni până vineri, în zilele mai aglomerate, pot apărea mici întârzieri și prelungirea orelor de livrare.

 

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • ”operator de date” înseamnă conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern
 •  ”persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

Sunt informații pe care le colectăm în mod direct de la Dvs. în cazul în care comandați Produse și / sau Servicii de la noi.

Datele personale pe care le prelucrăm și scopul prelucrării:

1. Date de facturare și date de livrare

În cazul în care doriți să comandați oricare din Produsele și sau Serviciile noastre, vă solicităm să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra produsele: nume, prenume, adresa de livrare (stradă, nr, ap, oraș, județ, țară, cod poștal, adresa de facturare, număr telefon, adresă de e-mail).

2. Date necesare pentru beneficierea de newsletter

În cazul în care sunteți Utilizator al paginii noastre de internet, și doriți să beneficiați de informările noastre continue – newsletter – în legătură cu activitatea noastră, care conțin informările noastre legate de promoții, discount-uri, campanii publicitare, informații de tip marketing direct, publicitate și reclamă, vă solicităm să ne furnizați p adresă
de e-mail validă și numele, prenumele Dvs. pentru identificare și pentru detectarea și prevenirea fraudelor.

3.Date necesare pentru campaniile de marketing organizate de Quick Lunch. Ex: adresele de e-mail pentru newsletterul săptămânal și numerele de telefon pentru campaniile de marketing.

4. Datele prelucrate pentru returnarea produsului

În cazul în care Dvs. doriți să vă exercitați dreptul cu privire la returnarea Produsului, pentru a ne putea îndeplini obligația legală și a preveni orice fel de abuzuri și fraude o să vă solicităm: datele de identificare precum numele și prenumele, adresa de livrare, datele de identificare ale comenzii precum nr. factură, data livrării produdusului, motiv de retur și alte observații din partea Dvs, iar pentru a putea ține legătura cu Dvs. până la rezolvarea procesului de retur vă solicităm să ne furnizați o adresă de e-mail validă și un număr de telefon corect.

Scopul prelucrării:

 • îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale, fiscale: datele Dvs. de facturare și livrare sunt solicitate cu scopul de a ne putea îndeplini obligațiile noastre contractuale față de Dvs. și a ne putea onora comenzile, precum și pentru a ne putea îndeplini toate obligațiile legale și fiscale aferente, legate de facturare, arhivare, exercitarea drepturilor de returnare al produsului etc.

 • pentru a putea comunica și menține relația cu Dvs.

 • îndeplinirea obligațiilor legale, fiscale și contractuale

 • interesul nostru legitim pentru a putea comunica și menține relația cu Dvs. în vederea procesării comenzii și livrarea produsului, precum și pentru eviterea fraudelor

 • consimțământul Dvs. exprimat în mod expres și neechivoc, acolo unde este necesar – prelucrarea adresei de e-mail și a numărului de telefon în
  vederea furnizării newsletter-ului solicitat și a campaniilor marketing prin SMS
 

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Socitatea noastră vă reține datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au
fost furizate, dar nu mai mult timp decât 6 luni de la ultima vizită pe pagina noastră de internet, sau ultimul contact cu Dvs.

În cazul datelor cu caracter personal pe care le stocăm și prelucrăm pentru îndeplinirea unor cerințe legale, cum ar fi datele necesare facturării, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la emiterea facturii conform prevederilor legislației
române în vigoare.

În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu privire la furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricând acest drept,  scrieți-ne la adresa de e-mail: office@quicklunch.ro

Partajarea datelor cu caracter personal

Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs. cu următorii destinatari, în măsura în care este necesar:

 • angajații societății

 • dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal altor entități, inclusiv dar fără a se limita la autorități pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății

 • Dvs. contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

 • prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

 • Dvs. v-ați opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate
  la art. 8 alin. (1) al Regulamentului GDPR
 

Asigurarea siguranței și a confidențialității
informațiilor Dvs.

Societatea noastră depune toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personale respectând confidențialitatea acestora, și a trata toate informațiile obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel, societatea noastră a luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și in condiții de siguranță, și pentru a ne conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate,

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): aveți dreptul de a fi informat referitor la detaliile informațiilor Dvs. pe care le colectăm și prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.

 • Dreptul de a rectifica datele (art.16): aveți dreptul să ne solicitați rectificarea oricăror informații care sunt inexacte sau eronate

 • Portabilitatea datelor (art. 20): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și de a solicita portarea datelor Dvs. între operatori de date cu caracter personal

 • Dreptul de acces la date (art. 15): aveți dreptul să solicitați acces la datele Dvs. pe care le colectează și prelucrează societatea noastră

 • Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art. 18): aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării a anumitor date, în măsura în care

 • Dreptul de a fi uitat (art. 17): puteți beneficia fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Dreptul de a face opoziție (art. 21): beneficiați de dreptul a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări, inclusiv, dreptul de a se opune prelucrărilor în orice moment, fără nicio altă jusitifcare prelucrărilor de date cu caracter personal având ca scop marketing direct, publicitate și reclamă

 • Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail:
office@quicklunch.ro.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, dacă trimiteți un mail în acest sens la office@quicklunch.ro.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări în legătură cu exercitarea drepturilor Dvs. referitoare la prelucrarea datelor Dvs. personale, deasemenea puteți să ne contactați la adresa office@quicklunch.ro, unde noi vă întâmpinăm solicitările cu plăcere.

Dvs. beneficiați și de dreptul de a formula plângere către societatea noastră la adresa office@quick-lunch.ro și/ sau prin scrisoare trimisă la sediul societății noastre identificată în preambului Politicii de confidențialitate, sau către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că este necesar și / sau considerați că orice prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal încalcă în orice mod legislație în vigoare.

Conform Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI DIN 20 Martie 2000 alergenii din alimente se pot incadra in urmatoarele grupe:

1. Cereale care contin gluten (grau, secara, orz, ovaz, grau spelt, grau mare sau hibrizi ai acestora) si produse derivate;

2. Crustacee si produse derivate;

3. Oua si produse derivate;

4. Peste si produse derivate;

5. Arahide si produse derivate;

6. Soia si produse derivate;

7. Lapte si produse derivate (inclusiv lactoza);

8. Fructe cu coaja, adica migdale (Amydalus communis L.), alune de padure (Corylus avellana), nuci (Iuglas regia), anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Caraya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch)], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de Macadamia si nuci de Queesland (Macadamia ternifolia) si produse derivate;

9. Telina si produse derivate;

10. Mustar si produse derivate;

11. Seminte de susan si produse derivate;

12. Dioxid de sulf si sulfiti in concentratii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru;

13. Lupin si produse derivate;

14. Moluste si produse derivate.

In cazul in care suferiti de o alergie, va rugam sa solicitati informatii suplimentare inainte de efectuarea comenzii online / din magazinul nostru.

Va multumim pentru intelegere!

Coșul tău